Jerkila

 

Spangberg

Hingstestasjon

 

Jerkila

 

e. Lome Elden u. Mørtvedt Jerkila

 

 

Avkom:

 

2009 Art Haaken - 25,2M - (5)25,0aM Kr. 547.807

 

2010 Art Balderson e. H.G. Balder (DØD)

 

2011 Art Nøkkve e. Lome Kongen

 

2012 Art Ljøska e. H.G. Balder

 

2013 Art Ægir e. H.G. Balder

 

2014 Art Grimer e. Moe Odin

 

2015 Art Røde Jarl e. Moe Odin

 

2016 Art Irpa e. Bork Odin

 

2017 Art Grøa e. Dotterud Teddy

 

2018 Art Åsynje e. Dotterud Teddy

 

2019 Drektig med Bokli Vind