Kleppe Fanden


Spangberg

Hingstestasjon

Spangberg Hingstestasjon


Fokholgutua 121

2332 Stange

Telefon:

Tom:   99744310

Inger: 480 73 572

Ingunn/Toralf: 90239897


E-post spang-b@online.no


Klikk her for kart.

Kleppe Fanden e. Alm Viktor u. Gjømle Vinni(DNT´s Eliteavlshoppe)

Kleppe Fanden
Vinner av DNT 5-års løp, HM Kongens pokal, Ole Uttisruds Minneløp, Vestlandsløpet, E.C. Koren Lunds minneløp, Leif Saltes Minneløp, Forusbanens 3-års finale.


Kleppe Fanden 7 - 22,3 - 1.765.500. Topp stamme - Topp eksteriør - Topp drektighet – Lager avkom med topp eksteriør


Kleppe Fanden er godt etablert i kaldblodseliten og det knyttes store forventninger til hans videre avls og løpskarriere. Han har ved inngangen til 2020 sterke 13 seire, 12 andreplasser, 7 tredjeplasser, 11 øvrige plasseringer og 1,765 millioner innkjørt på bare 50 starter. Blant triumfene er 5-års Derby, Vestlandsløpet, Kongepokalen, Ole Uttisruds Minneløp og EC Koren Lunds minneløp.

Kleppe Fandens mor Gjømle Vinni er tildelt tittelen Eliteavlshoppe av DNT. Hun seiret selv i hele seks av karrierens ni starter. Gjømle Vinnis 12 startende avkom har til sammen 109 seire og 9 millioner innkjørt. En av landets aller sterkeste søskenflokker har innkjørt kr. 748.500 pr. startende avkom. (pr. 03.12.19)


Med Alm Viktor som far kombinerer Kleppe Fanden det sterke Gjømle-oppdrettet med en moderne besjeler av Viktorias gamle, blå travblod. Alm Viktors mor Bleikli Terna var selv Eliteavlshoppe, og Alm Viktor har selv blitt tildelt premie A for sine avkom.

Kleppe Fanden, som kjennetegnes ved sitt sterke eksteriør og rene trav, er eneste hingst etter Gjømle Vinni som er tilgjengelig for avl. Sterkt eksteriør er da også et kjennetegn ved Gjømle Vinnis avkom, i tillegg til Kleppe Fanden har også Kleppe Slauren (19.0a/3.774.000 kr) mottatt kåringsbrev, mens Eldfaksa (23.1a/781.000 kr) har fått 1. premie som individ.


Pris 2020:
2500kr ved bestilling
9 000 ved levende født føll. 
Alle priser + mva