Jerkila


Spangberg

Hingstestasjon


Jerkila


e. Lome Elden u. Mørtvedt Jerkila


 


Avkom:


2009 Art Haaken - 25,2M - (5)25,0aM Kr. 547.807


2010 Art Balderson e. H.G. Balder (DØD)


2011 Art Nøkkve e. Lome Kongen


2012 Art Ljøska e. H.G. Balder


2013 Art Ægir e. H.G. Balder


2014 Art Grimer e. Moe Odin


2015 Art Røde Jarl e. Moe Odin


2016 Art Irpa e. Bork Odin


2017 Art Grøa e. Dotterud Teddy


2018 Art Åsynje e. Dotterud Teddy


2019 Hoppe e. Bokli Vind


2020 Venter føll e. Moe Svarten